Historie zámku Nové Hrady

Hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré – to je jméno muže, který nechal postavit České Versailles, což se stalo mezi lety 1774 – 1777. Původně tady stál gotický hrad, postupně přestavovaný – ten byl ale umístěn nad současnou stavbou. O stavební návrh se zasloužil tyrolský architekt Josef Jäger a je velmi patrná inspirace v letních francouzských sídlech.  Avšak hrabě sám se postaral o navržení podoby zámku a také se podílel na řízení samotné stavby. Na stavbu se použil materiál ze starých staveb.

Rok 1779 byl dobou vzniku pozdně barokního špýcharu a zámecké kaple s hlavním oltářem v západním křídle. Oltář stvořil v roce 1777 řezbář J. J. Procházka. V kapli se také nachází oltářní obraz od Jana Nivelta z roku 1778. Rokokový park – ornamentálně řešený, kruhový altán a zahrada vznikly po roce 1791. V letech výstavby obklopovaly prostorné nádvoří hospodářské úřednické budovy.

K hojně ozdobené trojdílné bráně se dostanete příjezdovou cestou. Rampa i schodiště rovněž nepostrádají zajmavou rokokovou výzdobu – plastiky z dílny sochaře V. Čermáka. K. Devota ozdobil mezi lety 1786 – 1787 zadní bránu do parku zámku. Zhotovil alegorické plastiky léta a podzimu. O dekorativní a figurální kamenné části se postaral Jan Mělnický z Vamberka. V interiérech spatříte reprezentační sál se štukovanými ornamenty, zdobené rokokové vázy, postavičky putti, hlavní sál s bohatou štukaturou, rokoková kamna. V současnosti má hlavní budova vyzdobenou přední fasádu, mansardovou střechu, obnovila se štuková a kamenná sochařská výzdoba.

V letech 1936 – 1939 se zámek opravoval díky Cyrilovi Bartoňovi z Dobenína. Před tímto obdobím si areál prošel chátráním. Před tím, než došlo ke znárodnění, vlastnil zámek textilní továrník Josef Bartoň z Nového Města nad Metují. Po druhé světové válce sloužil zámek pro místní obecní a měšťanskou školu a k vnitřním úpravám došlo bez svolení majitele. Po vyvlastnění zámku v roce 1948 docházelo k postupnému ničení i přes prohlášení za státní kulturní majetek. Suterén obývala v padesátých letech výkrmna prasat. Od roku 1955 se sem tam provedla nějaká oprava, ale i tak se zničily cenné interiéry. S rekonstrukcí se začalo ve druhé polovině osmdesátých let, protože se málem zřítilo východní zámecké křídlo. Opravy se množily, ale ani to nebylo dostatečné.

Vnukům posledního majitele byl zámek navrácen po roce 1989. Od roku 1997 ovšem došlo ke změně majitele a manželé Kučerovi investují do rozsáhlé rekonstrukce zámku.

Nové Hrady

mapa Nové Hrady

Panel pro sdílení

Kam na dovolenou?

Poznejte zajímavá místa Orlicka a Podorlicka a objednejte si včas dovolenou v Orlických horách. Neváhejte a vyražte za odpočinkem a poznáním..

Podpořte nás

Budeme rádi, když na svůj web umístíte odkaz na naše stránky.

zameknovehrady.cz

Zámek Nové Hrady

Za historií

Vydejte se časem zpět do historie a vydejte se poznat středověké interiéry hradu Kost. Prohlídku hradu spojte s návštěvou okolí, hrad přeci naleznete v Českém ráji.